הלוואה כנגד שיעבוד נכס

אישה חותמת על הסכם לבית

שיעבוד נכסים הוא חלק בלתי נפרד ממתן הלוואות בסכומים גדולים שכן הוא משמש כבטוחה להחזרי ההלוואה. אם יש לכם נכס גם אתם יכולים לשעבד אותו עבור קבלת הלוואה בתנאים נוחים וריביות נמוכות. איגדנו את כל מה שאתם צריכים לדעת על הלוואות כנגד שיעבוד נכסים למאמר אחד.

מה זה שיעבוד נכס?

הבנקים מלווים סכומים שיכולים להגיע למיליוני שקלים ומאחר ומדובר בסכום לא קטן, קיים סיכוי שהלווים לא יוכלו להחזיר את הכסף בתוספת הריביות ולכן הבנקים משעבדים את הנכס של הלווים. ניתן לומר שהנכס משמש ערובה להחזר ההלוואה במלואה. עצם קיום מושג זה מאפשר לבנקים לתת הלוואות בצורה חופשית יותר ובתנאים מיטיבים למבקשי ההלוואה.

החוק לא מגביל את מספר השיעבודים ובכך נכס אחד יכול להוות מקור למספר הלוואות. כאשר מגיעים למצב של פירעון הנכס אז הנושים מקבלים את כספם בחזרה לפי זכות קדימה. הנושה הראשון ששיעבד את הנכס יהיה גם זה שיזכה למצות את הנכס עד קבלת הסכום המלא שהלווה, לאחריו יגיע הנושה השני ואם יישאר שווי כספי מהנכס אזי יעבור לנושה השלישי וכך הלאה. אפשר להבין שרוב נותני ההלוואות יעדיפו להימנע מלהיכנס למצב של שיעבוד בדרגה שאינה ראשונה.

מתי יש צורך בשעבוד נכסים?

משעבדים נכס כאשר יש צורך בסכום של כסף שלא ניתן להשיג אותו בצורה אחרת או במתן הלוואה כנגד ערבים. היתרון הגדול ביותר בשעבוד נכסים הוא הריביות הנוחות ואפשרות פריסת התשלומים בצורה הרחבה יותר והאופטימלית ללווה. מאחר ויש לנושה ערבונות, הוא לא ימהר לקבל את כספו בחזרה, אלה להפך יעדיף שתפרסו את ההלוואה לתקופה ארוכה. החיסרון של שיעבוד נכסים הוא שבמידה ומסיבה כלשהי לא תוכלו להמשיך להחזיר את ההלוואה, הנושה יוכל לממש את השיעבוד ולמכור את הנכס שלכם.

מקרה כזה יגרום לחייב לאבד את נכסיו בין אם מדובר ברכב, בדירה ואפילו בחברה. איבוד הנכסים עלול להוביל למצב של פשיטת רגל. כדי למנוע מצבים כאלה יש לדאוג קודם שהצרכים הבסיסים של החייב ומשפחתו יסופקו במקרים של אובדן הנכס ששועבד לקבלת הלוואה.   

סוגי שעבודים

שעבוד נכס הוא כותרת כללית לסוגים שונים של ערבונות השונות זו מזו במאפיינים. בין אם מדובר באופי הנכס המשועבד, בקנסות המוטלות ובזכויות שהן מקנות. ישנם שלושה סוגי שעבודים של נכס:

משכון

בעבר משכון התייחס לחפצים ניידים הניתנים להעברה, כערובה להלוואה, אך לאחר חקיקת "חוק המשכון" הורחב משמעותו. המשכון נוצר תחת הסכם חוקי וחתום על ידי שני הצדדים ואמור לקבל תוקף על ידי רישום משכון במאגר המידע של רשם המשכונות.

רשם המשכונות זוהי זרוע של משרד המשפטים המאפשר שקיפות מלאה לציבור בנושאי משכונות ובכך מונעת רכישת נכסים אשר יש עליהם שיעבודים. לאחר פירעון החוב יש לבטל את רישום המשכון וזאת על ידי הגשת טופס ביטול לרשם המשכונות בצירוף חתימה של החייבים ושל הנושים שהחוב אכן נפרע במלואו.

משכנתא

שם כולל לשעבוד של נכסים מקרקעין וזהו הסוג המוכר והנפוץ ביותר. היא נחשבת לסוג השיעבוד עם הסיכון המועט ביותר שהרי נדל"ן בדרך כלל שומר על ערכו ולכן שיעבוד זה מניב את התנאים הטובים ביותר לחייב. על הנושים לבדוק ולברר טרם חתימה על שיעבוד הנכס שהערך הכלכלי שלו חופף לעסקה. הבנק מבצע גם פעולות נוספות על מנת לערוב לקבלת הכסף שהלווה ואחת מפעולות האלו היא חובת ביטוח משכנתא שבמסגרתה הביטוח משלם את יתרת ההלוואה שנותרה במקרים בהם אחד מהחייבים נפטר.

שעבוד חברות

קיימים שני סוגים של שיעבוד על חברות: שעבוד צף או שעבוד מיוחד. שעבוד צף חל על כלל נכסי החברה, זהו שעבוד כללי המעמיד את כל נכסי החברה כערובה לנושה. בארץ רוב החברות המחזיקות בשעבוד צף יהיו בנקים שנוטלים סיכון גבוה יותר. להבדיל מהשעבוד הצף, השעבוד המיוחד לא חל על כלל נכסי החברה והיתרון שלו הוא הספציפיות בנכס. הוא דומה במהותו למשכנתא ולמשכון שהרי כל הצדדים מבינים בדיוק על  איזה נכס חל השעבוד, שעבוד זה יש לרשום גם ברשם החברות.

שיעבוד נכס בפועל

כדי לקבל הלוואה על שיעבוד נכס יש לחשב תחילה את הסכום הכולל הדרוש כהלוואה ולבדוק האם ניתן להשיג את הכסף בדרכים חלופות וזולות יותר כדוגמת הלוואה ממשפחה או חברים. אם בכל זאת החלטתם לשעבד את אחד הנכסים שלכם כדי לקבל הלוואה ודאו שאתם פונים לחברות מוכרות ע"י משרד האוצר המספקות הלוואות כדין ועל פי חוקי מדינת ישראל.

לאחר מכן, עליכם לאסוף את כל המסמכים הנדרשים לצורך בקשת הלוואה מהבנק / חברה. לבסוף, קבלו את האישור הנדרש ותוודאו שתנאי ההחזר ברורים לכם.

הבדיקות של הנושה

כאשר מתכננים לשעבד נכס כבטוחה למתן הלוואה חשוב להבין שהנושה יבדוק את הנכס בשני סקטורים עיקריים:

משפטי – האם הנכס רשום או נרשם בעבר ברשם המשכונות, על שם מי רשום הנכס, האם חלו עליו שיעבודים מהעבר ועוד.

רישוי – היתרי הנכס, בפרט אם מדובר בנכס מקרקעין. המלווה יבדוק אם הנכס בנוי בהתאם להיתרי הבניה, אלו שימושים נעשים בו וכן הלאה.

לסיכום

וודאו שטרם החלטתכם לשעבד נכס אתם סמוכים ובטוחים שהבנתם את כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לקבל החלטה בצורה מושכלת יותר.

יצירת קשר מהירה

תפריט נגישות